modelnet-test-dragonfly-custom-synthetic.sh 276 Bytes