modelnet-test-dragonfly-dally-synthetic.sh 179 Bytes