modelnet-test-slimfly.sh 83 Bytes
Newer Older
1 2 3
#!/bin/bash

tests/modelnet-test --sync=1 -- tests/conf/modelnet-test-slimfly.conf