modelnet-test-dragonfly-custom-synthetic.sh 270 Bytes